Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Informujemy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Celem pracy zespołu będzie pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą:
 • pedagog specjalny
 • psycholog
 • neurologopeda
 • rehabilitant
 • lekarz


Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (w szczególności z autyzmem, Zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa) do korzystania z bezpłatnych usług naszego zespołu.


Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:
 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • polepszenie stanu zdrowia,
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.


Rodzicom zapewniamy:
 • wsparcie psychologiczne,
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację.


Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.


INFORMACJE I ZAPISY: Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – osobiście, telefonicznie pod nr (22) 783 58 58 lub drogą elektroniczną na adres: poradnia@poradniapsych.pl.

Anna Padzik
dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku